Driftsavdelingen i Karlsøy kommune rykket ut til Glimbukta rundt klokken 21:30, etter melding om stor vannføring over fylkesveien. Vannet skyldtes lekkasje i kommunal vannledning. Lokkalisering av lekkasjen og avstegning av vannet ble gjennomført. Nødvendig gravearbeid og reparasjon vil gjenomføres omgående.