Det er tatt til sammen tre nettvannsprøver fra Kokkevollen vannverk. Prøvene er tatt over en periode på to uker. Ingen av prøvene påviste bakterier, og vannet er dermed trygt.

Det var bemerkninger på lukt og smak på den siste vannprøven, som ble tatt ved barnehagen. Dette skyldes sannsynligvis nedbør og snøsmelting i tilsigsområdet. Men det understrekes at vannet er trygt, selv om det er mer lukt og smak enn normalen.