Det skal gjennomføres lekkasjesøk langs hovedvannsledning fra Hessfjord vannverk. I den forbindelse vil vannet være stengt fra klokken 21:00 og utover til lekkasjen er lokalisert. 

Vi beklager ulempen dette medfører. 

Lekkasjesøket er gjennomført og vannet er tilbake som normalt. (Oppdatert 01.06.2021)