Varme- og ventilasjonssystemet ved Karlsøy omsorgssenter har den siste tiden hatt store tekniske problemer. Driftsenheten har utført en rekke reparasjoner, men det har i det siste blitt klart at en total utskifting av systemet er nødvendig. 

Kommunestyret vedtok 19. juni å øremerke 2,7 mill kroner til utskifting av ventilasjon- og varmesystemet, og arbeidet med å prosjektere en ny løsning er påbegynt. Ettersom det er et eldre- og komplekst system, vil det ta noe tid å kartlegge nøyaktig hva som må være inkludert i den nye bestillingen. Dette arbeidet må gjøres grundig, basert på sterk faglig kompetanse, for å sikre at det nye systemet har kapasitet til å drifte alle byggene på en god måte i lang tid framover.

Denne uken har dessverre enda en komponent i det gamle systemet sviktet og Karlsøyheimen, Helgøyheimen og sykehjemmet står nå uten tilstrekkelig varmtvann og varme. I påvente av den planlagte utskiftningen må det derfor settes inn midlertidige tiltak for å sikre tilgang til vann og varme.

Tiltak:
Onsdag 3. juli har kommunen plassert ut vanntank ved sykehjemmet for at beboere skal kunne hente drikkevann som de vet er trygt. Denne vil bli fylt på med nytt vann annenhver dag fremover eller ved behov.

Torsdag 4. juli vil vannprøver tas av varmtvannet og sendes til analyse for å sjekke risikoen for legionella bakterier i vannet. Vi vil samtidig ha befaring fra entreprenør for å se på midlertidige løsninger for mindre varmtvannsberedere og mulig plassering av varmepumper for å sikre tilstrekkelig varme.

Saken oppdateres.