Vang Gård er et geite bruk i Grunnfjord 70° Nord på Ringvassøya i Karlsøy Kommune. Gården har vært i familien Bull sitt eie siden 1921 da min oldefar kjøpte eiendommen. Her har vært geiter, sauer og kyr. Den siste kua blei sendt til slakt på slutten av 60 årene og sauene sluttet vi med i 2008. Nå konsentrerer vi oss om geiter da geitene ligger vårt hjerte nærmest. Vi som bor og driver gården nå er Kay Morten Bull og Siv-Hege Moen Bull og våre 3 barn. I tillegg jobber min bror Tommy Bull fulltid på gården. Vi har bygd en topp moderne driftsbygning på 800 m² for å kunne satse på melke produksjon og kjøttproduksjon av geit og kje. Dette er Norges største geit fjøs. På Vang Gård produserer vi melk og kjøtt av beste kvalitet og med dyrenes velvære som hovedfokus. Glade og fornøyde dyr produserer mer og av en høyere kvalitet. Vi bruker masse alternative formidler som brød, frukt og grønsaker i tillegg til tradisjonelt høy og kraftfor. Dette gjør at dyrene trives bedre og de blir ikke lei av maten da ingen dager er lik.

Plassen har noen av de beste oppvekstforhold som kan tilbys her til lands for småfe. Et mildt kystklima gjør det mulig for Geitene å beite i 4 måneder hver sommer. På et skogs beite som er 20 000 daa. (1 daa = 1000 m²) Den rike naturen har et stort biologisk mangfold som gir gode beiteforhold på gress, skog, urter og sopp. Vi bor i midnattssolens rike der vi har solen hele døgnet i 7 uker i strek.

 

What you can enjoy

Here you get the chance to meet the animals and learn about the agricultural tradition in northern Norway. Upon request groups can be served a variety of homemade dishes grown and produced on the farm, in the quiet fjord, far away from the cityscape.

Kontakt

Tlf. 91532504/ 95138772

kay.bull@vang-gaard.no

Vang Gård Grunnfjord 9130 Hansnes

Webside: http://vang-gaard.no/

Facebook: Vang Gård

Instagram: vanggard