I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på.

 

Ta kontakt med hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Frist for søknad er 30.august 2019 (stemmegivningen skjer mellom 3.-6. september).

Søknad sendes Valgstyret i Karlsøy. Adresse: Rådhusveien 41, 9130 Hansnes, e-post postmottak@karlsoy.kommune.no eller på telefon 777 46019 el. 777 46004