Fordi 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til klokken 12.00, mandag 1. april 2019. Listeforslaget må ha ankommet kommunen før fristen, det er ikke nok at det er postlagt.

Partiene eller gruppene kan sende listeforslaget på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no eller levere det på servicekontoret på rådhuset. Velger man e-post, må den originale listen med underskrifter postlegges umiddelbart eller leveres på servicekontoret. 

·         Les om krav til og behandling av listeforslag her
·         Les om listeforslag i valgloven her

Innen 1. juni 2019 vil valgstyret avgjøre om listene kan godkjennes.

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 23. april klokken 12.00.
 

Vedlegg til listeforslag


Listeforslagene skal ha med en oversikt over kandidatenes fødselsdato. Vedlegg til listeforslag kan benyttes til dette formålet. 
 
Hvis du har spørsmål om listeforslag og utfylling av skjema, kan du ta kontakt med oss på e-post postmottak@karlsoy.kommune.no