Det er pr. dato 193 personer som har fått første vaksinedose, og 136 som er fullvaksinert. Denne uka planlegges i tillegg å sette 142 vaksiner.

Alle som skal vaksineres blir kontaktet på forhånd av helsetjenesten. Vaksinering videre framover planlegges ut fra tilgang på vaksine.

Folkehelseinstituttet har laget et grovt anslag på framdriftsplan for vaksinering på nasjonalt plan. Men også denne plan tar mange forbehold, og er beheftet med usikkerhet.