Anbefalinger for ulike aldersgrupper

Det er regjeringen etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet som har besluttet dette. Under er et oppsett av de anbefalingene som helsemyndighetene gir for de ulike gruppene.

Ungdom født 2003, 2004 og 2005

  • Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med vaksine så snart som mulig.
  • De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.

Ungdom født 2006, 2007 og 2008 og 2009

  • Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.
  • Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8- 12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det

Barn født i 2010-2017 (må ha fylt 5 år)

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det.

Det er mest aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

Helsemyndighetene vurderer det slik at det er første dose som har størst nytte, men det er også mulig å få dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det.)

Noe du lurer på?

Ønsker dere mer informasjon om vaksinering av barn og unge, anbefaler vi å gå inn på FHIs nettsider.

 

Timebestilling: ring legekontoret i ordinær åpningstid.