Når du er nærkontakt/familiemedlem til smittet

kontakt smittesporingsteamet, så ordner vi med levering av hurtigtester. Vi har lager på alle øyer, så utlevering vil skje etter behov.

Ved symptomer:

Kontakt legekontoret for å avklare situasjonen med vakthavende lege. I noen tilfeller er det greit å få en nærmere avklaring med lege, det kan være annen sykdom som oppstår og som krever tilsyn/behandling.

 

Hurtigtester deles ut til bruk:

  • Til personer med luftveissymptomer, også vaksinerte
  • Til nærpersoner til personer med positiv hurtigtest/PCR test.
  • Brukes til målrettet testing ved større utbrudd, som pågår i kommunen

 

Det deles ikke ut hurtigtester ved, (nasjonale føringer)

  • Skal ikke brukes ved rutinemessig i regi av arbeidsgivere for testing av ansatte, eller i forbindelse med reiser (de kjøpes på apotek).
  • Skal ikke brukes av arrangører som ønsker å teste for arrangement

 

Smittesporingsteamet kan kontaktes på følgende tlf nr.:

Ann-Ellen Johansen (sykepleier) tlf 99270284

Hege Grimstad (sykepleier) tlf 90571440

Monica Nyrud (sykepleier) tlf 90817327