Karlsøy kommune har over tid hatt stort fokus på å utdanne egne ansatte for å sikre rekruttering av tilstrekkelig og nødvendig kompetanse innenfor helsetjenestene, og har et godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å oppnå dette. I dag har Karlsøy sykehjem hatt utdelig av fagbrev til tre av sine ansatte som har gjennomført utdanningsløpet sitt der.

Marecile Gutay Lium og Carina Ottesen har tatt fagbrev som helsefagarbeidere, mens Fredrik Hoel Jensen har tatt fagbrev som institusjonskokk. Vi gratulerer alle tre!