Oppdatering 16.05.2024 kl. 20.20

Vi har nettopp fullført utspilling av ledningsnettet for å kunne tilby trygt drikkevann så snart som mulig, og vi er glade for å informere om at det nå er mulig å drikke vannet fra kranen etter å ha kokt det først. 

Fra i morgen, 17.05.2024 kl. 08.00, vil det være trygt å drikke vannet i Hansnes uten å koke det først. For Stakkvika vil dette være trygt fra kl. 10.00.

 

Oppdatering 16.05.2024 kl. 16.43

Vi er glade for å kunne informere om at takket være en ekstra innsats fra vårt driftsteam er Hessfjord vannverk nå tilbake i drift, og vi renser vannet som vanlig. For øyeblikket er tappevannet i Hansnes fortsatt påvirket av det urensede vannet som ble sendt gjennom ledningsnettet tidligere i dag. Derfor anbefaler vi fortsatt å ikke drikke tappevannet før tidlig i morgen.

Fra i morgen, 17.05.2024 kl. 08.00, vil det igjen være trygt å drikke tappevann i Hansnes. Dersom noen opplever brunt vann eller luft, anbefaler vi å tappe på første kran i huset som er nærmest stoppekranen til vannet er rent.

Vi forventer også å ha trygt drikkevann i Stakkvika i løpet av morgendagen, og vi vil komme med en separat oppdatering om det nøyaktige tidspunktet.

Det er plassert to vanntanker i Hansnes med drikkevann dersom noen trenger det. En på baksiden av sykehjemmet og den andre foran Direktør'n Bistro.

Vi er også glade for å kunne informere om at vi har bestilt en ny del til renseanlegget og har installert en midlertidig løsning som gjør at vi igjen kan rense vannet.

Takk for deres forståelse og tålmodighet. Vennligst kontakt vår vakttelefon 48007915 dersom dere har spørsmål eller opplever problemer med vannforsyningen.

Vi ønsker alle en god 17. mai-feiring!

 

Oppdatering 16.05.2024 kl. 12.00

Vi beklager å måtte informere om at vi nå sender urenset vann gjennom nettet som et forsøk på å opprettholde drikkevannforsyningen i Hansnes. På grunn av at vannet i kranen vil være urenset, anbefaler vi ikke å drikke det.

Vi har etablert et midlertidig hentepunkt for drikkevann ved Gamnes UV-stasjon. Du kan hente drikkevann derfra. Vi jobber også med å forberede vanntanker der abonnentene kan hente vann. Markert i rødt er Gamnes UV-stasjon.

Vi beklager ulempene dette medfører og ber om forståelse og tålmodighet. Vi vil holde dere informert om situasjonen.

Markert i rødt er Gamnes UV-stasjon.


 15.05.2024

Vi utfører jevnlig befaring og jobbe fortløpende for å utbedre skaden, skaffe reservedel og opprettholde stabil vannforsyning. 

Vennligst kontakt vår vakttelefon 48007915 dersom du opplever å bli fri for vann. Denne vakttelefonen er kun for akutt hendelser.

Vi beklager ulempene dette medfører og ber om forståelse og tålmodighet.