De som nåes med UMS-varslingen er alle som er registrert i folkeregisteret med bostedsadresse i kommunen og som er reigstrert i eiendomsregisteret.

Varslingen kan gjøres for et spesifikt geografisk område i kommunen eller til spesifiserte mottakerlister. Spesifiseringen begrenser seg kun til innbyggere og/eller eiere. I forhold til hvilken informasjon som sendes ut kan derfor noen oppleve at meldingen ikke direkte berører dem. Karlsøy kommune håper at alle viser forståelse for dette.

Aktuelle situasjoner hvor UMS-varsling brukes kan være:

- Kokepåbud i forbindelse med fare for forurenset vann fra kommunale vannverk

- Ved snø- og jordras eller høy rasfare

- Informasjon i fra beredskapledelsen

 

Beredskapsledelsen vil komme til å bruke UMS-varsling for å nå ut til alle innbyggere i forb. med den pågående koronasituasjonen.