Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette  rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap,  en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. Årets tema er "Mindre alene sammen".

Karlsøy kommune er hvert sterkt engasjert i TV-asksjonen, og i år er intet unntak.
Kommunens komitè består av:
Hanny Ditlefsen, Annie Aune, Astrid Hudø, Kay-Morten Bull og ordfører Mona Pedersen.

Snart vil tidligere rodeledere og bøssebærere høre fra oss, men spørsmål om de vil være med og bidra i år igjen. TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning, og det er bøssebærerne som bokstavelig talt "bærer" aksjonen.

Vil du bli bøssebærer for årets TV-aksjon? Meld deg på her: https://blimed.no/boessebaerer/

I tillegg vil vi ta kontakt med utviklingslag/bygdelag og andre frivillige organisasjoner for å spørre om de vil arrangere møteplasser med loddsalg og lignende til inntekt for årets TV-aksjon. Alle kan være med å bidra! Kunne ditt lag/forening/bedrift tenke seg å bidra? Les mer her: https://blimed.no/engasjer-deg/

Hvert år er det et eget undervisningsopplegg for skolene, her kan de finne mer informasjon: http://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2018

Næringslivet i Karlsøy har tidligere vist stor giverglede, det skal de få lov til i år også. Det vil bli sendt ut informasjon til bedrifter i løpet av oktober. Skulle du allerede nå ha lyst til å bidra som næringslivsaktør, så kan du gjøre det her: https://www.giverstafett.no/

TV-aksjonskomitèen i Karlsøy er godt igang allerede, og har en plan for høstens arbeid. Dere vil høre mer fra oss, inntil da kan dere finne mye informasjon på hjemmesiden til TV-aksjonen NRK 2018: https://blimed.no/

 

TV-aksjon 2018