Instagram 1x1_sammen-redder-vi-liv

 

Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grenser sitt livreddende arbeid og gjennomføres søndag 23. oktober. Temaet er "Sammen redder vi liv". 

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon med flere enn 60.000 ansatte og prosjekter i over 70 land. De gir medisinsk nødhjelp til de som trenger det mest, og de hjelper blant annet mennesker som er rammet av krig, konflikt og katastrofe.

Manglende tilgang på helsehjelp er et stort problem mange steder i verden og midlene fra årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. I alle disse landene er Leger Uten Grenser aktive bidragsytere til bedre folkehelse gjennom medisinsk behandling og forebyggende arbeid.

Engasjer deg og bli bøssebærer du også!

Hvis du vil være med og gjøre en innsats som bøssebærer, kan  registrer deg her:  https://blimed.no/bli-boessebaerer/ 

 

Du kan selv ønske rode og får tildelt denne om den ikke er tatt. Se alle roder her: TV-aksjonen 2022 - roder.xlsx