TV aksjonen 2020.jpg

 

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

Havet er fantastisk. Det har gitt liv til alt levende på planeten vår. Men nå er havet truet. Heldigvis finnes det løsninger.

Med midler fra TV-aksjonen starter vi der problemet er størst: En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. 

 

Det spesielle med årets TV- aksjon er at bøssebærerne i år blir digitale!

Å gi på en digital bøsse er veldig enkelt. Privatpersoner, lag og foreninger rundt om i landet har nå opprettet en egen digital bøsse og det dukker opp nye digitale bøsser hver dag. Det fungerer som en innsamlingsside på nettet som du kan gå inn på å betale.   

De digitale bøssebærerne vil bli oppfordret til å ta kontakt med sin familie, venner og naboer for å spørre om de har lyst å gi på sin bøsse.  

Tv-aksjonskomiteen i Karlsøy er oppnevnt av kommunestyret og består av:

Mona Pedersen, Annie Aune, Astrid Hudø, Svein-Egil Haugen, Roger Sørensen, Marit Sirevåg, Ann-Olaug Eilertsen, Asle cebakk og Einar Bull.

 

For mer informasjon om årets TV-aksjon, les mer her https://blimed.no/​