På grunn av vedlikeholdsarbeid på ledningsnettet opplevde flere abonnementer trykkfall. Vi anbefaler at alle som har opplevd trykkfall om å tappe vann før det tas i bruk. Driftsavdelingen i Karlsøy kommune beklager sen melding om vedlikehold.