Tilskuddsordning for dagligvarebutikker i distriktene

Dagligvarestøtte er en tilskuddsordning for butikker som ligger i utkantstrøk i fylket. Tilskuddsordningen baserer seg på en samfinansiering av tilskudd fra Troms fylkeskommune og den enkelte kommune med en 50% finansieringsandel fra hver. Dersom en kommune velger å gi lavere tilskudd en maksimalsats fastsatt av fylkeskommunen vil fylkeskommunen redusere sitt tilskudd tilsvarende.

 

Etter retningslinjene for tilskuddsordningen er kommunen forpliktet til å stå for «egenandel» for inntil 3 butikker i kommunen. Er det flere enn 3 butikker som tilfredsstiller kravene for tilskudd i en kommune dekker fylkeskommunen hele støttebeløpet for de overskytende butikker. Det stilles krav til beliggenhet, kundegrunnlag og totalomsetning for å kunne søke på ordningen.

 

Husk søknadsfrist 5. mai 2019.

Tilskudd som ble bevilget i 2018

I 2018 var det Stakkvik Handel AS på Reinøya og Foreningen Butikken på Karlsøya som hver fikk innvilget kr 45.600 i tilskudd fra Troms fylkeskommune.

Karlsøy kommune bevilget deretter samme beløp, kr 45.600, til hver av butikkene.