Hvis du eier eller forvalter et kulturminne, kan du søke om tilskudd til tiltak som istandsetting, sikring og skjøtsel. Tilskudd gis til bl.a. freda bygninger og fartøy. Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finner du på hjemmesiden til Riksantikvaren