Vi ber om en tilbakemelding fra de som ønsker vaksine. Tilbakemelding kan gis til helsestasjonen på telefon 90571440 eller legekontoret på telefon 77748220. 

Dersom skoleelever som oppholder seg i en annen kommune heller vil ha vaksine der, må de selv ta kontakt med helsetjenesten i den aktuelle kommunen.