KARLSØY OMSORGSSENTER

HJEMMESYKEPLEIEN, KARLSØYHEIMEN OG HELGØYHEIMEN:

PU-TJENESTEN BRYGGETUNET

Se vår hjemmeside www.karlsoy.kommune.no for mer informasjon om våre bo-enheter i kommune. Her finner du også link til sykehjemmets side blant annet med telefonnummer og informasjon om hver avdeling.
Det er også mulig å sende post til oss:

Karlsøy sykehjem, Rådhusveien 21, 9130 HANSNES

Bryggetunet, Langsundveien 10, 9130 HANSNES

Hjemmesykepleien Hansnes, Rådhusveien 41, 9130 HANSNES

Hjemmesykepleien Vannvåg: Blåmåseveien 46, 9135 VANNVÅG