Tidligstemmegivning

Velgere som ønsker å avgi stemme til kommune- og fylkestingsvalget 2019 i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Ønsker du å tidligstemme i Karlsøy kommune, kan du avtale tid for dette ved å kontakte oss på e-post: postmottak@karlsoy.kommune.no eller pr. telefon på 77 74 60 00.
Du kan også møte opp på Rådhuset, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes

Ønsker du å vite mer om valget, finner du all informasjon på valg.no