Helsestasjonen tilbyr vaksinering:

Hansnes helsestasjon: Torsdag 3. november kl 09.00-14.00.

Vannvåg helsehus: Torsdag 27.oktober kl 09.00-13.00.

Du trenger ikke bestille time for vaksinering disse dagene og vaksinen er gratis.

Ønsker du vaksine en annen dag kan du ringe legekontoret på tlf  777 48 220. 

Hvem bør ta vaksinen?

Følgende grupper anbefales influensavaksine:

 • Personer som er 65 år og eldre
 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer
 • Voksne og barn med kronisk hjerte/karsykdommer
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
 • Voksne og barn med diabetes (type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme
 • Svinebønder
 • Helsepersonell med pasientkontakt