På grunn av alle smitteverntiltakene i forbindelse med koronaepidemien har det så å si ikke vært influensa i landet i de siste par årene. Ut i fra det som er meldt av tilfeller hittil i år så kan det se ut som året influensa er av en type som er litt annerledes enn det vi har blitt utsatt for tidligere. Det kan bety at den vil gi  kraftigere sykdom, og det er derfor ekstra viktig og vaksinere seg i år.

Risikogrupper er :

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

De som bor på omsorgsboliger og sykehjem skal ha en egen type vaksine som er spesielt tilpasset eldre sitt immunforsvar. De vil få vaksine på institusjonen.

I år som alltid vil det være mulighet for og vaksinere seg på legekontoret, kom bare innom . Du trenger ikke bestille time til dette, men husk at du må vente i 20 min etter og ha tatt vaksine.