Inntil videre gjelder dette for følgende grupper:  

  1. Pasienter med behov for innleggelse  

  1. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner  

  1. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med luftveisplager som har vedvart over 48 timer  

  1. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom 

  1. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.  

Etter hvert som kapasiteten for testing utvides ved UNN, vil det etter hvert mest sannsynlig bli testet flere grupperDette vil vi informere om fortløpende.  

  • Vi ønsker å presisere at dersom man føler seg syk, så skal man holde seg hjemme. Vi ber om at man er særlig påpasselig med dette når man har symptomer fra luftveiene. Dette gjelder også barn.  

  • Hvis man føler seg påfallende dårlig, eller symptomene ikke går over, skal legekontoret kontaktes. Vi tar alltid imot pasienter med akutt sykdom. Har du luftveisplager, skal legekontoret først ringes opp, slik at vi kan ta de korrekte smittemessige forholdsregler, før ankomst.