Nødvarsel går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G. Det betyr at telefonen vil vibrere og spille av en høy sireneaktig lyd i rundt ti sekunder, samtidig som en tekst med nødvarsel kommer opp på skjermen. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.
 
Les mer om varslingene på Hjem (nodvarsel.no)