Tannlegehjelpen er en app som er blitt utviklet etter en idé av Harstad-tannlege Ellen-Merethe Høgsætog som inneholder funksjonalitet for veiledning og for å kontakte tannlege på en enkel måte. Foreløpig er den digitale plattformen under utvikling og kun beregnet for bruk av helsepersonell. Nå skal helsepersonell i Karlsøy kommune delta i utprøving av appen.

 

Pasienten settes raskere i kontakt med tannlegen 
Ved mer akutte situasjoner – der det er viktig at en pasient raskt settes i kontakt med tannlegen – vil appen kunne være svært nyttig. I appen kan helsepersonell enkelt trykke seg inn for å kontakte tannlegen i kommunen. Pasienten vil da innen kort tid kunne få snakket med tannlege over video – selvsagt under forutsetning at tannlegen er ledig. Er tannlegen ikke ledig der og da, vil pasienten ringes opp igjen.

 

Funksjonaliteten kan være både ressurs- og tidsbesparende ved at pasienten i noen tilfeller slipper å reise til tannklinikken, noe som for sykehjemsbeboere fordrer bistand fra assistenter. I noen tilfeller kan enkle undersøkelser i stedet utføres over video med hjelp av helsepersonell/assistent ved sykehjemmet. Funksjonaliteten bidrar også til at man unngår unødvendig transport av pasienter til og fra tannlegen. For pasienter med tannlegeskrekk, kan konsultasjon via video dessuten oppleves som mindre skummelt.

 

Fordeler for helsepersonell ved sykehjem og andre institusjoner 
Appen har også stor nytteverdi for både tannlege- og helsepersonell ved at mange av konsultasjonene som normalt gjøres hos tannlegen, enkelt kan løses på institusjonen. I appen kan helsepersonell blant annet få veiledning for daglig renhold og akutt oppståtte symptomer. Man kan også enkelt få informasjon om rengjøring av normale tenner, gebiss eller delprotese, hva man gjør hvis man får sår i munnvikene, trøske, m.m. Appen gir også veiledning ift ulike symptomer, hva helsepersonell kan spørre pasienten om, gode råd og tips, m.m.

 

Tannlegekontor, hjemmetjeneste og PU-tjeneste deltar i utprøving 
Pilotprosjektet skal etter planen vare til oktober 2021, og Karlsøy kommune har takket ja til å prøve ut appen. Tannlegekontoret på HansnesHjemmetjenesten Hansnes, Hjemmetjenesten Vannvåg og PU-tjenesten Hansnes deltar i utprøvingen.

 

Prosjektet inngår i et forskningsprosjekt som SINTEF og NORCE research gjennomfører. De som deltar i pilotprosjektet er viktige bidragsytere ettersom de i realiteten er med i et utviklingsarbeid: uten bruk av appen blir det lite utvikling av den digitale plattformen. Karlsøy kommune oppfordrer derfor helsepersonell til å bruke appen flittig.

 

Gjennom utprøving av appen håper Karlsøy kommune å bidra til økt fokus på tannhelse i våre offentlige tjenester.