Det var stort sett veldig gode forhold under elgtellingen 02. - 03. april. 

Her er tallene:

Dåvøya: 21 dyr

Helgøya: 34 dyr

Vannøya: 12 dyr

Store Skorøyra: 11 dyr

Nordkvaløya: 23 dyr

Hersøya: 6 dyr

Andammen: 13 dyr

Rebbenesøya: 9 dyr

Ringvassøya: 81 dyr

Reinøya: 28 dyr

Karlsøya: 15 dyr

Totalt 253 dyr

En rapport med nærmere informasjon legges ut på kommunens hjemmeside i løpet av april-måned.