Visittidene beholdes foreløpig, fra kl.11-13 og fra kl. 17-20. Altså noe utvidet på ettermiddag. Det blir tatt hensyn til fergetider som passer noe dårlig med de etablerte visittidene.

Pårørende oppholder seg fortsatt kun på rommet til den de besøker. Ingen antallsbegrensning for besøkende. Fortsatt gjelder det å være frisk når en kommer på besøk.

 

Takk for tålmodighet til alle pårørende!