Fjæra, spesielt langs øyene ut mot storhavet, blir kontinuerlig forsøplet av marint avfall, i hovedsak plast.

Samarbeidspartnerne er kommunene Tromsø, Balsfjord og Karlsøy, Tromsøområdets regionråd, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Fiskarlaget Nord og Remiks.

Fylkesmannen i Troms har koordineringsansvar for opprydding av marin forsøpling. «Kysten vårres» er et prosjekt som fra og med 2018 involverer alle kystkommunene i Troms. Det er tatt et landsomfattende initiativ for strandryddeaksjon første uka i mai.

Prosjektet legger til rette for frivillig innsats. Sekker kan hentes på rådhuset, Hansnes. Sekkene kan settes langs vei. Da må Remiks kontaktes ved Ivar Sture Handeland, tlf. 97153926, e-post: ivar.sture.handeland@remiks.no     

Her er det Remiks må ha beskjed om:

  • at det skal være strandrydding og hvem som gjør det
  • når det skjer
  • at man setter sekkene fram til vei i færrest mulig deponier
  • kontaktperson
  • kart der det står avmerket hvor sekkene ligger
  • gjerne også bilde av sekkene (området) slik at vi ikke kjører forbi
  • Remiks må legge opp en logistikk (når de kan hente) basert på disse opplysningene

Mer info fra Remiks her: http://www.remiks.no/nyheter/den-store-strandryddedagen-og-uken-remiks-er-med

Om en planlegger henting via sjø: Sett sekker og annet i en haug godt synlig over flomålet. Pakk godt, husk at den kan bli værende en stund. Si fra til Bo Eide hvor de står, gjerne med et kart og bilde. I den grad en kan ta med seg ting til et sted der det kan hentes ved vei, så er det veldig bra om blir gjort. Sjøhenting skjer bare et par ganger i året.

Send info til bo.eide@tromso.kommune.no, eller på tlf. 905 72 171.

Sekkene må ikke pakkes for fulle, de surres godt igjen. Husk at de skal håndteres videre.  Trålkuler, store plastkanner og andre større plastgjenstander buntes for seg, i håndterbare klaser. Treverk og metallgjenstander som bobbiser (metalltrålkuler) hentes ikke.

Registrer veldig gjerne ryddingen og funnene på http://holdnorgerent.no/ryddeportalen/ 

Kontaktpersoner Ren kyst i Karlsøy:

May-Jorunn Corneliussen, tlf. 41846588, e-post: mjc@karlsoy.kommune.no