Alle som skal rydde en strand må

 1. Registrere seg på www.ryddenorge.no
 2. Sende mail til Remiks ved  ivar.sture.handeland@remiks.no
  • Hvor det skal ryddes
  • Når det skal ryddes – når ryddeaksjonen er avsluttet
  • Se depoter/leveringssteder for hvor det må leveres
  • Kontaktpersoner

Depoter/leveringssteder – disse stedene leverer man avfallet

 • Vannøya – Fakken ved veikryss, Skåningsbukt ved miljøstasjonen og ved innkjøring til skolen på Vannareid – hentes uke 24 og/eller uke 26.
 • Rebbenesøya – leveres ved fergeleiet i Mikkelvika – hentes uke 25
 • Reinøya – leveres ovenfor fergeleiet i Reinskar – hentes uke 25 eller uke 27
 • Gamnes – container ved ungdomshuset – ta kontakt med May-Jorunn – Karlsøy kommune.
 • Returstasjonen på Hansnes – 10m3 container som er merket med strandrydding brukes til dette avfallet. Den tømmes hver uke og vil være der til Strandryddeaksjonene er over. Ved levering, få deg et Strandryddekort. Kan fås ved henvendelse til Remiks – post@remiks.no eller 77 60 19 00

Hva kan ryddes i avfallssekken? Viktig info til deg som skal rydde

 • Husk å IKKE RYDDE noe du er usikker på. Finner du store objekter, EE-avfall, farlig avfall eller annet du er usikker på? Ta kontakt med Remiks så avtaler vi nærmere hvordan dette håndteres.
 • En enkel huskeregel er å legge mindre avfall (det som passer) i avfallssekken. Ikke legg farlig avfall i ryddesekkene og ikke legg store metallobjekter i ryddesekkene. 
 • NB! Ryddesekken skal ikke overstige 20 kg.

Kontakt oss om du lurer på noe

Har du spørsmål angående utplassering av containere, henting av avfall eller generelle strandryddingsspørsmål? Ta kontakt med oss på post@remiks.no eller 77 60 19 00.

Annen praktisk info

 • Du kan hente «Strandryddekortet» hos Remiks Miljøpark for å levere alt avfallet du rydder helt gratis – dette er for å gjøre leveringen enklere for deg, i tillegg til at vi får samlet inn data på avfallet som ryddes.
 • Du kan hente ryddesekker og engangshansker på rådhuset i Tromsø og på Karlsøy, i tillegg til Remiks Miljøpark på Ringveien 180. HUSK! Ikke bruk sorte avfallssekker – avfallet skal ryddes i gjennomsiktige sekker.
 • Les mer hos Remiks her: