Alle som skal rydde en strand må

 1.  Registrere seg på www.ryddenorge.no
 2. Sende mail til Remiks ved  ivar.sture.handeland@remiks.no
  • Hvor det skal ryddes
  • Når det skal ryddes – når ryddeaksjonen er avsluttet
  • Se depoter/leveringssteder for hvor det må leveres
  • Kontaktpersoner

Depoter/leveringssteder – disse stedene leverer du avfallet

 • Vannøya – Avfall må leveres til følgende oppsamlingssteder: Fakken ved veikryss, Skåningsbukt ved returstasjonen, Vannareid ved innkjøring til bedehuset på Korsnes. Hentes onsdager i oddetallsuke.
 • Rebbenesøya – Avfall må leveres til oppsamlingssted ved fergeleie i Mikkelvika på Ringvassøya. Hentes onsdager i partallsuke.
 • Reinøya – Avfall må leveres til oppsamlingssted ved fergeleie ved Reinskar. Hentes onsdager i partallsuke.
 • Ringvassøya – Avfall må leveres til oppsamlingssted ved branntomta til teknisk lager, Nedre Industrivei, Hansnes. Hentes ukentlig på onsdager.

Hva kan ryddes i avfallssekken? Viktig info til deg som skal rydde

 • Husk å IKKE RYDDE noe du er usikker på. Finner du store objekter, EE-avfall, farlig avfall eller annet du er usikker på? Ta kontakt med Remiks så avtaler vi nærmere hvordan dette håndteres.
 • En enkel huskeregel er å legge mindre avfall (det som passer) i avfallssekken. Ikke legg farlig avfall i ryddesekkene og ikke legg store metallobjekter i ryddesekkene. NB! Ryddesekken skal ikke overstige 20 kg.
 • Med "Strandryddekortet" kan du levere alt avfaller du rydder helt gratis. Du kan få "Stranderyddekortet" ved henvendelse til Remiks på tlf 77 60 19 00, eller på epost  post@remiks.no. Du kan også hente kortet hos Remiks Miljøpark eller på returstasjonen på Hansnes.
 • Du kan hente ryddesekker og engangshansker på returstasjonen på rådhuset på Hansnes, i tillegg til hos Remiks på Ringveien 180. Det er viktig at strandavfallet ryddes i de gjennomsiktige sekkene. 

 

Les mer om Remiks og strandrydding på Strandrydding - Remiks Miljøpark AS

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål angående utplassering av containere, henting av avfall eller generelle strandryddingsspørsmål? Ta kontakt med oss på post@remiks.no eller tlf 77 60 19 00.