Mange har allerede meldt seg på via ryddeportalen til Hold Norge Rent, https://holdnorgerent.no . Vi ønsker at alle som rydder strender i år skal bruke denne ryddeportalen, den er enkel å bruke. Her registreres type avfall og mengde, samt hvilke strender som er ryddet.

Prosjektet Ren Kyst i Karlsøy og Tromsø fortsetter, og Remiks er med.

Sekker og hansker fås på rådhuset, og er også bringt ut til butikker på Vannøya og Reinøya. Det er kun disse gjennomsiktige sekkene som skal brukes. Det er først og fremst plast, rester av garn og tauverk og andre ting som reker på land. Større ting settes ved siden av sekkene.

Deponi

Sekkene samles på deponi på følgende steder:

  • Vestre Vannøy: Nedenfor skoleområdet på Vannareid, og i Kvalvåg, hentes 15. mai
  • Østre Vannøy: Nedenfor ungdomshuset i Valen, ved innkjøringa til Fakkekjegla, og ved Stornes i Vannvåg, hentes 29. mai.
  • Reinøya: Deponi ved containerne ved fergeleiet i Reinskar, hentes 22. mai
  • Ringvassøya: Ved fergeleiet i Mikkelvik (Mariagård) – gjelder også for Rebbenesøy, Dåfjord ved RIL-huset, Hansnes ovenfor båthavna. Container plasseres på Gamnes ved Ulaheim, hentes 15. mai.

Det meldes fra til Remiks: post@remiks.no  eller tlf. 77601900 når sekker er plassert på deponi.

VIKTIG: IKKE farlig avfall og ikke metall. Farlig avfall kan ikke hentes med den ordinære bilen som henter vanlig avfall, dette må avtales særskilt, eller leveres til Miljøstasjonen.

Om en ønsker å ta med seg alt selv og levere det på miljøstasjon eller hos Remiks på Tromsøya, så går jo det selvfølgelig også an. De som ønsker å levere i Tromsø, kan få utdelt strandryddekort, det står omtalt på www.remiks.no

SUPERENKLE RYDDETIPS

Før rydding
Definer et ryddeområde. Det er bedre å rydde en kort strekning helt, enn en lang strekning delvis.  Sjekk i Ryddeportalen at ikke andre har planlagt rydding der.
Husk kniv, hansker, sekker og godt fottøy.

Når dere rydder:
Rydd i sekk om mulig. Ikke fyll sekkene for fulle.  De må surres godt igjen.
Husk at de skal håndteres videre også.  NB – Ikke legg glass i sekkene.  Samle eventuelt glass separat, eller legg det igjen.

Store ting som trålkuler i plast, plastkanner o.l. bør buntes sammen for seg i håndterlige bunter.

OBS!   La treverk, trålkuler i metall og andre store metallting ligge.

Fra og med 2019 er det et krav fra de som betaler for håndteringen, at ryddinger og funn registreres på http://holdnorgerent.no/ryddeportalen/   Det er fint for andre å se at en strekning er «opptatt» eller ryddet, og i tillegg får da Remiks beskjed om at rydding er gjennomført. Registrering er også viktig og nyttig input for å jobbe mot de som forurenser. Skjema finner dere på samme siden, sammen med andre tips.

Når dere er ferdig:
Sekkene skal settes på oppgitte deponi, nær veien i en haug, slik at de er lette å hente for Remiks. Si ifra hvor de står, gjerne med et kart.  Send til: post@remiks.no

Om en planlegger henting via sjø og ikke kan ta det med selv: 

Sett sekker og annet i en haug godt synlig over flomålet. Pakk godt, gjerne i en storsekk - husk at den kan bli værende en stund. Si ifra hvor det står, gjerne med et kart og bilde.

Hvis en kan ta med seg ting til et sted der det kan hentes på en av de oppgitte deponiene, så er det det beste. Sjøhenting skjer bare et par ganger i året. Send til may-jorunn.corneliussen@karlsoy.kommune.no eller til bo.eide@tromso.kommune.no