STÅR DU I MANNTALLET?

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi

stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i

kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen. Riktig adresse finner du lenger ned i annonsen.

Sametingsvalget

For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget,

bør du kontakte Sametinget i telefon 78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage.

Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.

 

 

Manntallet er utlagt til ettersyn på følgende steder:

Rådhuset

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted.

Klage over feil i manntallet sendes: Karlsøy kommune, 9130 Hansnes

FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN STARTER 10. AUGUST

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00.

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme.

Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme.

Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august ta kontakt med din hjemkommune.

For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under.

Spesielt for sametingsvalget

Velgere som ønsker å stemme ved sametingsvalget, må være oppmerksom på at bare er noen kommuner hvor du kan stemme på valgdagen. Velgere i alle andre kommuner må forhåndsstemme. Stemmen din skal da sendes til en annen kommune for opptelling. Derfor bør du avgi forhåndsstemme i god tid. Liste over hvilke kommuner som har valgting, finner du på sametinget.no/valg. Forhåndsstemme til sametingsvalget kan du avgi på samme sted som forhåndsstemme til stortingsvalget. Husk legitimasjon og ta helst med deg det tilsendte valgkortet for sametingsvalget.

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl 09.00 og kl 15.00 fra 10. august og til og med 08. september 2017:

• Rådhuset, 9130 Hansnes

I tillegg er det mulighet for å stemme torsdag 31.08 fram til kl. 19.00.

Forhåndsstemming v/Karlsøy sykehjem 4. september og ved Vannvåg Bo- og servicesenter 5. september.

Ønsker du å stemme hjemmefra?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

 

Søknad om å få forhåndsstemme hjemme (eller et annet sted hvor du oppholder deg siste uka før valget) må være mottatt av valgstyret senest 5. september 2017.

Søknad sendes Valgstyret i Karlsøy - E-post: postmottak@karlsoy.kommune.no - Telefon: 777 46000

Her kan du stemme

Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis du står i manntallet for stortingsvalget.

For å bli innført i manntallet må du være norsk statsborger og - fylle 18 år eller mer innen utgangen av 2017,

Tid og sted for stemmegivning i din kommune finner du i oversikten under.

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

For informasjon om Sametingsvalget, se www.sametinget.no/valg

Valgkrets:

Vannareid, Vannvåg, Karlsøy, Leirstrand, Stakkvik, Hansnes, Skogsfjordvatn Stemmested:

Vanna Montessoriskole, Vannvåg skole, Karlsøy Festivalhus, Ungdomshuset Rebbenes, Stakkvik gymsal, Rådhuset, Grendehuset Skogsfjordvatn

Søndag 10. september fra kl. 16.00 til kl. 20.00 (Vannareid, Vannvåg, Stakkvik og Hansnes).

Mandag 11. september fra kl. 12.00 til kl.18.00 samtlige valglokaler utenom Hansnes krets.

Hansnes krets mandag 11. september fra kl. 09.00 til kl. 18.00.

Valgstyret i Karlsøy