For å imøtekomme ønske fra publikum vil valgstyret holde valglokalet åpent til klokken 19.00 torsdag 31. august, slik at de som ikke har mulighet til besøke stemmelokalet i arbeidstiden også får muligheten til å avgi forhåndsstemme.