Søknad om å få avgi stemme hjemme må innholde opplysninger og adresse, telefon og grunnlaget for søknad om å stemme hjemme. Søknadsfrist er fredag 10/9 kl. 1000, men for de som er i karantene eller isolasjon Covid 19, er søknadsfrist utvidet helt til valgdagen (mandag) kl. 1000. De som søker vil bli kontaktet av kommunen for å gjøre nærmere avtale om stemmegivning. Stemmegivning kan avtales gjennomført lørdag 11/9, eller på valgdagen mandag 13/9. Ved mottak av valgmedarbeidere oppfordres velger til bruk av munnbind.