Stor saksmengde

Det er stor saksmengde, samt mange henvendelser per epost og telefon. For å kunne håndtere saksmengden, kan det bli nødvendig å registrere også mindre henvendelser og spørsmål  i kommunens arkivsystem. 

Da havner alt i sakskøen og blir besvart i rekkefølge. 

Må prioritere

Alle henvendelser vil bli besvart, men våre saksbehandlere må prioritere de sakene som har lovfestet tidsfrist.

Det er dessverre ikke til å unngå at både søkere og de som sender inn spørsmål til oss må belage seg på en del ventetid.

Finn svar selv

De generelle henvendelsene vi får og må bruke tid på, er ofte spørsmål som man lett kan finne svar på internett. Vi oppfordrer derfor alle som har spørsmål om tiltak på egen eiendom, tilskuddsordninger osv. til først å sjekke aktuelle nettsider.

Sjekk ut selv, så slipper du kanskje å sende henvendelse til oss eller vente på svar. Det er tid spart for deg og tid spart for oss.

  • På vår hjemmeside, under Byggesak, deling og oppmåling, finner du informasjon om hvordan du søker, gebyrer, oppmåling og mer. Her kan du også bestille forhåndskonferanse.
  • På hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet finner du veiledere og skjemaer, samt aktuelle forskrifter og regelverk. Her finner du blant annet informasjon om hva du kan bygge uten å søke samt svar på ofte stilte spørsmål.
  • På hjemmesiden til Landbruksdirektoratet finner du informasjon og søknadsskjemaer for konsesjon og egenerklæring om konsesjonsfrihet, deling av landbrukseiendom, boplikt, driveplikt samt tilskuddsordninger på landbruk.
  • Du kan sjekke arealtall for din eiendom i NIBIO Gårdskart.