4. mars 2021 markerte Karlsøy kommune og Regionalt Næringsforum den internasjonale fiskens dag med en digital fiskerikonferanse fra Torsvåg fyr.

Faglige innlegg fra ordfører Mona Pedersen i Karlsøy kommune, Benedicte Nielsen (Norges Råfisklag), Bjørg Nøstvold (Norfra), Edel Elvevold (UIT) og Trude Nilsen (Næringsforeningen i Tromsøregionen).

Fiskeridebatt med politikerne Sandra Borch (SP), Bengt Rune Strifeldt (Frp), Cecilie Myrseth (AP), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Christine Berthinussen Killie (H) og fylkesråd Karin Eriksen. Programleder Skjalg Fjellheim.

Se konferansen her. https://www.youtube.com/watch?v=5ksZpv6-kvI&t=166s

Fiske og fangst har til alle tider vært grunnlaget for arbeid og bosetting langs kysten. Karlsøy kommune ønsker å hylle fisken, havet og ressursene våre med en konferanse i fiskeværet Torsvåg. Under konferansen deltar fiskeriministeren digitalt, og en rekke nasjonale, regionale og lokale politikere sammen med deltakere fra akademia og utviklingsfeltet.

Det er valgår i år. Et viktig premiss for å skape flere private arbeidsplasser i vår region, er et godt regionalt samspill, med fokus på gode samarbeidsformer og omforente strategiske satsninger. For å oppnå en felles forståelse av hvordan kommunene kan sikre en god og bærekraftig næringsutvikling i kommende år, arrangeres her en bransjespesifikk konferanse med innlegg, faglig påfyll og debatt om partiers fiskeripolitikk.

Program
Konferanse og påfølgende debatt ledes av Nordlys-redaktør Skjalg Fjellheim

Del 1: 1200-1245

Åpning av konferansen – Velkommen!
Mona Pedersen, ordfører i Karlsøy kommune

Fiskerienes betydning for Norge - sjømatnasjonen Norges posisjon globalt

Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister

Siste nytt fra fiskerinæringen
Benedicte Nielsen, samfunnskontakt for Norges Råfisklag,

Sjømat av høy kvalitet - fangstet av små kystbåter
Bjørg Nøstvold, ass. direktør i Norfra AS som er eier av Torsvågbruket - Fiskeribedrift i Karlsøy

Mulighetens landsdel-fiskeri og teknologi
Edel Elvevoll, professor Norges fiskerihøgskole


Innspill til debatt
Oppsummering med innspill fra tidligere webinarer på (7) Regional tverrpolitisk workshop: Fiskeri | Facebook ved direktør i Tromsøområdets næringsforening Trude Nilsen

Del 2: 1300-1400

Til debatt
Debatten ledes av Skjalg Fjellheim

  1. Hvordan få til en bedre verdiskaping i fiskerinæringen?
  2. Hvordan skape flere helårlige og lønnsomme arbeidsplasser i Troms og Finnmark?

Korte innlegg fra våre stortingspolitikere fra nord (Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti, Fremskrittspartiet)


Fylkesråd for næring i Troms og Finnmark fylkeskommune, Karin Eriksen, oppsummerer.

Arrangør:

Karlsøy kommune i samarbeid med Tromsøområdets næringsforening/ Regionalt næringsforum for kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø.