Som vi skrev om i en tidligere artikkel, er uteaktiviteten høy til tross for ferieavviklingen ved driftsenheten. For sommerferieperioden 2022 gjelder følgende plan:

Uke 29

 1. Ras- og vegsikring langs Steinnesvegen (Dåfjorden)
 2. Kirkegårsarbeid (Mikkelvik)
 3. Parkarbeid (Tusenårsstedet)
 4. Gressklipping, rydding uteområdet, prøvetaking vann og rensing avløp samt forefallende arbeid (Ringvassøy og Vannøy)
 5. Grusing av Revegårdsvegen
 6. Skraping av Steinvollvegen
 7. Renovasjon og rydding Næringslivets hus (klargjøring for flyktningetjenesten)
 8. Forefallende oppdrag boliger og uteområder
 9. Oppstart av kantslått langs kommunale veger (Vannøy, Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy)
 10. Vannlekkasjer og kokevarsel på Vannøya måtte prioriteres foran andre oppdrag denne uken.

Uke 30

 1. Montering av lekeapparater på skoler og i barnehager (innleid)
 2. Ras- og vegsikring langs Steinnesvegen (Dåfjorden)
 3. Gressklipping, rydding uteområdet, prøvetaking vann og filterrensing pumpestasjoner/avløp samt forefallende arbeid (Ringvassøy og Vannøy)
 4. Renovasjon og rydding Næringslivets hus (klargjøring for flyktningetjenesten)
 5. Forefallende oppdrag boliger og uteområder
 6. Kantslått

Senere i sommer og utover høsten tar vi sikte på å løse følgende oppdrag (ikke prioritert rekkefølge):

 1. Vegsikringsarbeider (grøfting mm) langs Steinnesvegen - sluttføring
 2. Kantslått – sluttføring på alle øyer (innleid)
 3. Montering av lekeapparater på skoler og i barnehager før skolestart (prosjekt med innleid entreprenør)
 4. Etablering av ny tilførselsveg til Stakkvik havn
 5. Rensking av asfalt og foreløpig klargjøring av slitelag på Bekkestrandvegen
 6. Diverse vedlikehold av veg på Nordeidet
 7. Klargjøring for asfaltering av Skolevegen (gang- og sykkelveg)
 8. Etablering av installasjon/ aktivitetsapparater på Tusenårsstedet (prosjekt)
 9. Klargjøring og etablering av utfartstoaletter på Vannøy og Ringvassøy (prosjekt)
 10. Grusing av Dyrsfjordvegen og skraping av vegen i Mikkelvik
 11. Oppretting av stolpe, etablering av stikkrenne samt vannverksarbeid på Gamnes
 12. Dyprensing, vedlikehold og reparasjoner av kunstgressbanen
 13. Vedlikehold av boliger og leiligheter
 14. Vedlikehold og utskiftinger av veglys i tråd med vedtatte planer

Som følge av oppståtte hendelser i perioden, kan noen av oppdragene måtte utsettes i tid.
- Vi kan bekrefte at det til tider er hektisk når det oppstaår uforutsette hendelser, sier fungerende avdelingsingeniør Bård Eilertsen.