Salen i samfunnshuset Vågheim sydet av mennesker som snakket og spiste vaffel. Fiskens dag var snart i gang og temaet var kvotemelding og leverandørutvikling. 

Dagen ble åpnet med nydelig sang av Tonje og Tanita Eilertsen før ordfører Mona Benjaminsen ønsket velkommen. Hun fortalte at dagen alltid ble feiret på Vannøya og uttrykte begeistring for alle aktørene som valgte å dele dagen med oss alle. Representanter fra både Skjervøy, Lyngen, Tromsø og Senja hadde tatt turen for å snakke om kvotemeldinga og betydning av kystsamfunnet.

Ordfører Mona Benjaminsen ønsker velkommen. Foto: Stine Rakkenes

Redaktør i avisa Kyst og Fjord, Erik Jensen var programleder og presenterte første foredragsholder Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth via videolink. Hun mente at fiskerinæringa var den største og viktigste for Norge og at den ikke blir mindre i framtida.- Vi må høste mer fra havet for å sikre matforsyning i fremtiden, mente Myrseth. Hun oppfordret videre til debatt for kvotemeldinga som skal opp til behandling i Stortinget i slutten av april.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth. Foto: Stine Rakkenes

Statssekretær og Fiskeridirektør på podiet

Myrseth ble avløst av statssekretær Kristina Hansen som gikk gjennom hva kvotemeldingen ønsket å endre. Hun erkjente at mange er misfornøyde, og andre er fornøyde med meldinga.

Statssekretær Kristina Hansen. Foto: Stine Rakkenes

 Hun ønsket å styrke distriktene og gi næringa forutsigbarhet, og gjøre det lettere å bygge nye flåter som er bedre for miljøet og tryggere arbeidsmiljø. Videre understreket hun at det viktigste for regjeringen var å fordele ressurser til det beste for dagens og fremtidige generasjoner i et for alltid-perspektiv. - Ressursene skal fordeles rettferdig, var budskapet fra statssekretæren.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen. Foto: Stine Rakkenes

Nestemann ut var Fiskeridirektør i fiskeridirektoratet Frank Bakke-Jensen. Han fortalte hva fiskeridirektoratet sitt virksomhetsområde var og at de jobbet for at politikerne skal ta gode og informerte beslutninger. -Den største gaven vi kan gi til verden er kunnskap om hvordan vi på en bærekraftig måte kan høste og produsere mat fra havet, slo Jensen fast.

Audun Iversen fra Nofima snakket om kvotemeldinga bidro til mer eller mindre foredling langs kysten. Han mente det var mye som avhenger av det, blant annet transportkostnader, automatisering i næringa, klimaendringer og teknologi. Andre faktorer var de politiske som markedsadgang, valuta og handelsvilkår. 

Vestfinnmarkrådet ved Bente Husby Olsen var også representert. Hun mente kvotemeldinga pekte et stykke i rett retning, men at det enda var et stykket igjen til de var fornøyde. Kystkommunene måtte bli tatt med på råd i forbindelse med kvotemeldinga.

Sistemann ut før debatten var Paul Jensen fra Kystfiskerlaget. Han mente kvotemeldinga ikke skapte mye debatt om refordelingen av strukturkvota.

Debatt om hvordan kvotemeldinga kan skape mer verdi for regionen

I debatten stilte ordfører i Karlsøy Mona Benjaminsen, ordfører i Skjervøy Ørjan Albrigtsen, varaordfører i Tromsø, Sigrid Bjørnhaug Hammer, statssekretær Kristina Hansen og Paul Jensen fra Kystfiskerlaget.  Spørsmål om hvem som har rett på fisken kom opp og hvordan fiskeripolitikken skal sikre levende distriktskommuner. 

Så var det tid for lunsjpause og for en sjømatbuffe! På menyen stod nordisk fisketaco, Bolinhos og klippfisklasagne fra Halvors, Blomkål og sellerisuppe med torsk, Laks med potetsalat fra brødrene Karlsen på Senja og rissalat med  fire forskjellige typer løk og reker fra lyngen.

De blide hjelperne på Vågheim og kokken som sørget for nydelig mat. Foto: Stine Rakkenes

Presentasjon fra leverandørutvikling havbruk Nord og oppdretterne av fisken

Etter en god matpause stilte Ina Jakobsen fra leverandørutvikling havbruk Nord og snakket om hvordan de er en utviklingsarena og et leverandørnettverk for leverandører i havbruksnæringen i Troms og Finnmark. Hovedfokuset deres er å øke andelen lokale varer og tjenester, styrket konkurranseevne, økt kompetansebygging og samspill i nettverket, og økt markedsorientering og innovasjonsevne.

Even Flønes fra SalMar Farming og Kathrine Robertsen fra Lerøy snakket om videre planer for videre utvikling i Karlsøy.

Siste kvinne ut på podiet var Trude Nilsen fra Næringsforeningen i Tromsøregionen. Hun snakket om hvordan sikre levende kystsamfunn og lokal leverandørutvikling. Nilsen trakk frem rekruttering og grønn omstilling som viktige aspekter. Hun oppfordret også bedrifter i kommunen til å tørre å vokse og satse.

Ordfører Mona avsluttet hele Fiskens dag og trakk fram at det var fint at flere fiskere hadde tatt turen og at flere tilstede skaper den gode debatten. - Takk for at dere kom og bidro og vel hjem, avsluttet hun før gjestene stimet ut i sola.