Reparasjon av veilys starter opp igjen i morgen tirsdag 17.11.2020.

Fremdriftsplan for veilysrunden er som følger:

- 17.11.2020: Ringvassøy - Kobberelva

- 18.11.2020: Vannøy nord - Burøysund

- 19.11.2020: Vannøy øst - Nord-Vannvåg og Kristoffervalen

- 20.11.2020: Reinøy

- 21.11.2020: Ringvassøy - Hansnes

 

Det oppfordres fortsatt til at alle feil og mangler som oppdages meldes inn på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no. Merk e-post med «Veilys». Alle henvendelser fra innbyggerne angående veilys noteres fortløpende.

Vi takker for tålmodigheten.