Koronavaksineringen i Karlsøy fortsetter , og vi vaksinerer nå de mellom 75-85. Alle i denne gruppa vil bli oppringt og tilbudt time. Vi vil i tillegg i uka som kommer starte opp vaksinering av helsepersonell og de med pasientkontakt ellers med Astra Zeneca vaksine. Denne vaksinen er foreløpig forbeholdt denne gruppa, men når alle helsepersonell er vaksinert vil vi da starte med vaksinering av de under 65 uten risikofaktorer. De over 65 og de med risikofaktorer skal foreløpig kun ha Pfizervaksine.

 

Tromsø opplever nå et større smitteutbrudd med mutert virus, og vi ber alle om og være ekstra forsiktig. Vi ber fortsatt om at de som kommer fra røde områder i landet kontakter legekontoret for testing, helst første dag etter ankomst og på dag 7.