Vi vaksinerer med alle tilgjengelige doser, men vaksinen skal fordeles over hele landet og vi får en svært begrenset mengde vaksine hver uke. Alle som er i de prioriterte gruppene, d.v.s over 65 år eller har tilleggskriterier vil bli oppringt fra legekontoret med beskjed om time. Når vi vet mer om når vi får inn større mengder vaksine, vil vi åpne for at folk kan bestille time, men dette vil gjelde kun uprioritert gruppe.

Vaksinen er gratis for alle. Dersom man skulle få telefoner med tilbud om vaksinering utenom kommunens tilbud kan dette være svindel, og vi ber om at man bruker sunn skepsis ved slike tilbud.

Gry Berntzen, kommuneoverlege