På grunn av at mange kommuner nå etablere elektronisk timebestilling til vaksinering, er det kapasitetsproblemer hos leverandørene av løsningen. I de neste ukene vil  vi dermed fortsette og kalle inn manuelt.  Vaksineringen skjer da etter fødselsår for år nedover, slik at de eldste blir tatt først. De gjenværende årskullene her i Karlsøy er små, og vi tar sikte på og kalle inn de fleste i aldersgruppen 64-55 uten tilleggssykdommer i løpet av de neste to -tre ukene. Revaksinering blir da 6 uker fra første dose.

 

Det ser nå ut til at vi kommer til og få i overkant av 100 doser i uka, og fra midten av juli får vi over 300 doser i uka. Det er dermed store mengder vaksiner som skal fordeles.

Vi har et estimat på hvor mange doser det kommer til  og være tilgjengelig, men vi får ikke bekreftet sikre antall før rundt to uker før levering. Det tilgjengelige doseantallet må også justeres i forhold til revaksinering slik at det ikke er like mange doser tilgjengelig for nyvaksinering fra uke til uke.  

 

Vaksineringen vil også foregå i en periode hvor det erfaringsmessig er mange som er borte på enten fiske eller ferie, og det er behov for fleksibilitet for at alle skal få vaksine i løpet av sommeren. Vi kommer til og legge ut en viss mengde plasser når det elektroniske systemet er opp og går, men vi vil hele tiden ha mulighet til og justere listene dersom det skulle vise seg at de ikke er rimelige og rettferdige i forhold til hvem som skal prioriteres.

 

Vi ønsker at de som har hjertesykdom (ikke høyt blodtrykk ) , alvorlig nyre eller leversykdom, diabetes, slag, demens, svært alvorlig astma med behov for prednisolonkurer siste året eller nylig gjennomgått kreftsykdom og som IKKE har fått tilbud om vaksine kontakter legekontoret. Alvorlig overvekt med BMI over 35 gir også økt risiko for alvorlig forløp av Covid 19 . Dersom man tror man kan være i denne kategorien og ikke har fått tilbud om vaksine så ta også kontakt. https://nhi.no/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/diverse/bmi-kalkulator-kroppsmasseindeks/

 

I Karlsøy er det så langt satt 1710 doser vaksine. 33,5 % av befolkningen er fullvaksinert, og 45,2% har fått minst en dose. På grunn av høy grad av nøyaktighet og god teknikk med opptrekking av doser har vi klart og utnytte de  glassene vi har fått hittil maksimalt, og det gjør at vi er den kommunen i Nord-Norge med høyest andel vaksinerte i befolkningen. Vi ligger på 5 plass i landet.