Statens vegvesen har nå gjennomført dialogmøter med bl.a. kommunene i Tromsøregionen. Fra Karlsøy deltok Birger Bull på dette møtet.  Etter dette dialogmøtet har Statens vegvesen tatt med vegen fra Hansnes til Tromsø.  Dette er viktig for Karlsøy kommune. Det er som kjent store behov for å utbedre fylkesveistandarden i Troms.  Det har vært signalisert at innfartsveier til større sentra skal gis særlig oppmerksomhet. Derfor er det viktig at veien fra Hansnes til Tromsø er med i denne utredningen. Det kan gi et bedre grunnlag for at den får høyere prioritering når midler til vei skal prioriteres. Karlsøy kommune har både i særskilte høringsuttalelser og i strategisk næringsplan ført opp betydelig utbedring av  Fylkesvei 863 Hansnes  -  Skulgammen som et tiltak.  

Les artikkelen fra Statens Vegvesen