Hovedutvalg for opplæring vedtok i dag at menighetsbladet Vår Soknekirke skal tildeles Sparebank1 NordNorge og Karlsøy kommunes kulturpris for 2018.

Nominasjonen er begrunnet slik: 

Vår soknekirke har vært drevet på frivillig basis i 47 år med 2 – 6 nummer i året. Bladet har formidlet lokal kirkelig virksomhet, men også kommunalt kulturstoff. Flere ordførere har benyttet bladet til en årlig orientering for innbyggerne. 47 års frivillig innsats med dokumentasjon av vår lokale historie fortjener nå honnør.

Begrunnelse fra HO (hovedutvalg for opplæring):

Vår soknekirke har vært drevet på frivillig basis i 47 år. Bladet leses av mange, både av våre innbyggere i kommunen, og utflytta Karlsøyværinger, og har et nedslagsfelt som de alene formidler: kirkelig virksomhet i hele kommunen og kommunalt kulturstoff. Vi ønsker å berømme denne innsatsen med Sparebank1 NordNorge og Karlsøy kommunes kulturpris.

Kulturprisen2018.jpg