Kulturprisen 2019
Styreleder Torill Andreassen, medlemmer Marit Sirevåg og Anne-Rose Eriksen.

Ordfører Mona Pedersen overrekte et diplom laget av Hallvard Sandvik, og hold et framlegg hvor hun fremhevet det viktige arbeide som har vært drevet og fortsatt drives ved utgivelsen av Årbok for Karlsøy og Helgøy. Styreleder Torill Andreassen fulgte opp med å fortelle om prosessen med produksjonen av årboka. Videre ble en sjekk på kr 10 000,- overlevert av Marit Bøe fra Sparebank1 Nord-Norge. Etter dette ble det inntatt nydelig julemiddag, med drikke og dessert, på Direktøren. 

thumbnail_DSC_0123
Her er styremedlemmene flankert av ordfører Mona Pedersen og Marit Bøe fra Sparebank1 Nord-Norge.