Vi trenger vikarer i følgende tjenester:

  • Sykehjem
  • Kjøkken sykehjem
  • Hjemmesykepleien Ringvassøya og Vannøy
  • Hjemmehjelpstjenesten
  • PU-tjenesten
  • Renhold
  • Vaskeri

 

Ved utvelgelse vil vi legge vekt på relevant utdanning og praksis, samt egnethet. Det er viktig at du i søknaden oppgir hvilken periode du kan jobbe. Søkere som kan jobbe hele perioden vil bli foretrukket. Turnusarbeid.

Lønn i henhold til gjeldende regelverk. Sykepleierstudenter vil tilbys lønn over tariff.

Henvendelser om stillingene kan rettes til:

Pleie- og omsorgsleder Ann-Ellen Johansen tlf 992 70 284

Avd.leder åpen omsorg(hjemmetjenesten), Ranveig Rafalensen: tlf 907 21 909

Avd. leder åpen omsorg Vannøy, Gunn-Heidi Robertsen tlf 473 02 597

Karlsøy sykehjem, Marit Sørensen: 908 99 279 eller Monica Nyrud: 908 17 327

Avdelingsleder PU-tjenesten, Liv Skogvold: 996 44 545

 

Opplæring vil bli gitt. Både jenter og gutter oppfordres til å søke.

Søknad sendes til: postmottak@karlsoy.kommune.no eller

Karlsøy kommune

Rådhusveien 35

9130 Hansnes.
 

Søknadsfrist: 15.03.19