Vår uteseksjon har behov for inntil 10 sommerhjelpere. Sommerjobben er ordinært dagarbeid i noen uker innenfor perioden fra ca. 16. juni 20. august 2022. Arbeidet utføres vanligvis i mindre grupper. Arbeidsspråket vårt er norsk. Trives du med å være ute og liker fysisk arbeid, kan dette være sommerjobben for deg.

Arbeidsoppgaver

 • Gressklipping
 • Planting
 • Grenklipping
 • Vanning
 • Søppelhåndtering 
 • Maling

Kvalifikasjoner

 • Søker bør være 18 år og gjerne ha sertifikat kl B/BE.
 • Andre søkere kan vurderes.
 • Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Arbeidet vil kreve normalt god helse.

Personlige egenskaper

 • Glad i fysisk arbeid.
 • Pliktoppfyllende og presis.
 • Fleksibel.

Vi tilbyr

 • Lønn etter kommunal tariff.
 • Lønn utbetales etterskuddsvis den 12. i hver måned i henhold til innleverte timelister. Forskudd kan ikke påregnes.
 • Opplæring vil bli gitt særlig i bruk av maskinelt utstyr.
 • Arbeidsklær og annet nødvendig utstyr, vil bli stilt til rådighet.

Annet

 • Dersom du søker malerjobben, så skriv det i søknaden.
 • Søkere som får tilbud om jobb, mottar svar innen 29.04.2022.
 • Søknad skal sendes elektronisk via postmottak@karlsoy.kommune.no

Kjenner du deg igjen i dette, så blir vi glad for å høre fra deg

Kontaktinformasjon

Kurt-Ole Ottesen, Formann uteteam, kurt.ottesen@karlsoy.kommune.no , 90036498

Umar Umarov ,  Drift og utvikling , umar.umarov@karlsoy.kommune.no , 476 57 157

Kristin Syltøy Hølleland, Etatssjef drift og utvikling, kristin.holleland@karlsoy.kommune.no ,92447992