Søknad i henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 nr. 79 legges ut til offentlig ettersyn på Rådhuset, 9130 Hansnes, og på kommunens hjemmeside: www.karlsoy.kommune.no

Kommune 1936 Karlsøy
Søker  Norway Royal Salmon Settefisk AS
Organisasjonsnr 918 335 323
Søknaden gjelder Landbasert settefiskanlegg
Lokalitet Vinterneset i Dåfjord
Eiendommer G.nr 7, bnr.: 125, 129, 23, 107, 117, 8, 64
Geografiske koordinater N 69°59.612’  Ø 19°23.327’ 

 

Utleggstid er 4 uker fra 20.12.2018. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes innen utleggstidens utløp til:

Karlsøy Kommune
Rådhuset
9130 Hansnes

eller epost: postmottak@karlsoy.kommune.no

Vedlegg:

NRS - SØKNAD OM AKVAKULTURTILLATELSE
NRS Settefisk - søknad om konsesjon
Søknadskjema NRS Dåfjord
NRS Settefisk - Kvittering
NRS Dåfjord - Prinsippskisse av RAS-anlegg
NRS Dåfjord 1.etasje
NRS Dåfjord 2.etasje
NRS Dåfjord, layout 1.etg. B-107
NRS Dåfjord, layout 2.etg. B-106
Dokumentasjonsvedlegg søknad Dåfjord, NRS
NRS Dåfjord - Sjøkart 1-50000
NRS Dåfjord, kart 1-10000
NRS Beredskapsplan massedød av fisk
NRS Beredskapsplan rømming
IK-system Etableringsforskriften
NRS oppbygging av kvalitetsystem
Risikoanalyser fiskevelferd
Prosedyre for helse- og velferdsprosedyrer
Analyseplan, målinger i produksjon
Egg og plommesekkfase
Prosedyre Startfôring
2694-Straumrapport
2695-Resipientgransking
NVE Vassdragskonsesjon
NVE konsesjon, Bakgrunn for vedtak
Vedtak om godkjent reguleringsplan
Plankart NRS Dåfjord