Samtidig er det viktig at særlig barna får mulighet til å feire som sine jevnaldrende. Sosialtjenesten i NAV Karlsøy ønsker derfor å informere om at du kan søke om ekstra penger til jul.

Du kan søke digitalt ved å logge inn med BankID på https://www.nav.no/okonomisk-sosialhjelp#kort-om. Om du heller ønsker å snakke med NAV direkte kan du ringe lokalt telefonnummer 406 32 467 for en prat om hvilke muligheter du har.